מחשבון תשואה

הריבית הסופית תהיה:

מהו מחשבון תשואה?

השקעה היא הכנסת כספים לפרויקט או למטרה כלשהי בתקווה להשיג תשואה בעתיד. תשואה היא הכסף שההשקעה מרוויחה על פי מדדים מסוימים. מחשבון תשואה הוא כלי כלכלי שמאפשר למשקיע למדוד את תוצאות ההשקעה שלו.

כדי להבין כיצד מחשבון תשואה עובד, נצטרך להתמקד במספר משתנים עיקריים:

  1. תשואה גולמית: היא התשואה הכוללת שההשקעה מרוויחה לאורך זמן, ללא ניכוי של כל עלות.

  2. תשואה נקיה: היא התשואה שנותרה לאחר ניכוי כל העלויות הנלוות להשקעה, כולל מסים, דמי ניהול, דמי עסקאות וכו'.

  3. תשואה ממוצעת: היא התשואה השנתית הממוצעת שההשקעה מרוויחה לאורך זמן.

  4. תשואה מצטברת: היא התשואה הכוללת שההשקעה מרוויחה לאורך זמן, כאשר התשואות משנה לשנה מצטברות.

מחשבון תשואה מאפשר למשקיע להשוות בין השקעות שונות על פי התשואה שהן מרוויחות. זה יכול לעזור למשקיע לבחור בהשקעה שמבטיחה את התשואה הכי גבוהה לפי הסיכון שהוא מוכן לקחת.

זהו כלי חיוני לתכנון השקעות לטווח הארוך ולמינימיזציה של הסיכון. על פי תשואה ניתן לשפות את הביצועים של השקעה מסוימת ולהכריע אם היא מתאימה לצרכים הכלכליים של המשקיע.

מחשבון תשואה הוא כלי חיוני בהחלטת מדדים מרכזיים בניהול השקעות, אך כמו כל כלי, לו יש יתרונות וחסרונות.

יתרונות של מחשבון תשואה:

  1. קביעת התפרצות השקעה: מחשבון תשואה מאפשר למשקיעים להבין את התפרצות ההשקעה במשך תקופה מסוימת.

  2. השוואה בין השקעות: הכלי מאפשר למשקיע להשוות בין התשואות של השקעות שונות ולבחור את ההשקעה המתאימה לו ביותר.

  3. תכנון לטווח ארוך: מחשבון תשואה יכול לעזור למשקיעים לתכנן את השקעותיהם לטווח הארוך.

חסרונות של מחשבון תשואה:

  1. אי-תחשיב משתנים נוספים: מחשבון תשואה מתמקד במדדים כלכליים מסוימים ואינו מסוגל לתת חשיבה למשתנים אחרים, כמו סיכון משפטי, אסטרטגיה של החברה, או סביבה מאקרו-כלכלית.

  2. התלות בנתונים הנכונים: אם המשקיע משתמש בנתונים שגויים או לא מדויקים, תוצאות המחשבון יכולות להוביל להחלטות לא מקצועיות.

מה מחשבים עם מחשבון תשואה? מחשבון תשואה מחשב את התשואה הצפויה של השקעה מסוימת בהתאם לפרמטרים מסוימים, כולל תקופת ההשקעה, הסכום שהושקע, תשואה שנתית ממוצעת, דמי ניהול, מסים וכו'. כל אחד מהפרמטרים הללו יכול להשפיע על התשואה הכוללת של ההשקעה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים מכל מין וסוג שהם לרבות ניירות ערך, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או כל נכס פיננסי אחר. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי, המותאם לצרכי הלקוח. אין באמור לעיל התחייבות של מנהל הדף להשגת תשואה כלשהי.

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם (לרבות ניירות ערך, מניות, אגרות חוב, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות,אופציות, חוזים עתידיים, תעודות סל, מוצרים מובנים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים וכו') וכן אינו מהווה הצעה לרכישת מוצרים פיננסים כאמור.

האמור בדף זה אינו מהווה שיווק השקעות ו/או שיווק פנסיוני אישיים ו/או תחליף לשיווק כאמורו/או ייעוץ מס, הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. אין לראות באמור בדף זה התחייבות של מנהליו להשגת תשואה כלשהי. על אף שמנהלי הדף נוקטים באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים (להלן ביחד: "המידע") המופיעים בדף הינם נכונים, מבוססים ואמינים, מנהלי הדף אינם מבטיחים את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא. בהתאם, השימוש במידע שבדף זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ומנהלי הדף אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבדף.

אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע בדף מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. הכותבים בדף עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב בדף זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

Scroll to Top